Thứ Tư, Tháng Mười Một 29, 2023

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên Đán đếm ngược


Sắp Tết rồi!!!

Đếm ngược
Tết Nguyên Đán  
Ngày
Giờ
Phút
Giây 

Cập nhật CSS:

.tetfix:after{
content: “\00A0”;
display: block;
clear: both;
visibility: hidden;
line-height: 0;
height: 0;
}
.clock{
float: left;
overflow: hidden;
background-color: #fff;
color: #222;
border-radius: 30%;
position: relative;
width: 20%;
height: 0;
padding-bottom: 20%;
margin: 3% 0 3% 4%;
}
.clock .num{
font-size: 450%;
font-weight: 700;
height: 0;
line-height: 190%;
text-align:center;
}
.clock .text{
font-size: 130%;
text-transform: uppercase;
background-color: #eee;
position: absolute;
bottom: 0;
width: 100%;
line-height: 180%;
text-align:center;
}
.clock.tet {
background-color: #f6361e;
}
.clock.tet .text{
background-color: #d00120;
}