Thứ Năm, Tháng Chín 9, 2021

Action

Action Photoshop là gì? Action Photoshop là chuỗi những thao tác mà bạn đã thực hiện trên một bức ảnh, nó được Photoshop ghi lại và lưu dưới dạng đuôi mở rộng  . atn