Đăng bài & cấu hình web doctruyenma

Cách đăng bài

Đăng ảnh & tiêu đề bài viết

<div class="animbox-post">
<div class="animbox-fix cl">
<div class="animbox-thumb col-mb-12">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-AXcgAv-QAxk/Xr5neJJB41I/AAAAAAAACnY/8Hrsf4HgG4o4kbxj7PasuyjMrQ-bNttsACLcBGAsYHQ/s1600/can-nha-so-99.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="256" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-AXcgAv-QAxk/Xr5neJJB41I/AAAAAAAACnY/8Hrsf4HgG4o4kbxj7PasuyjMrQ-bNttsACLcBGAsYHQ/s320/can-nha-so-99.jpg" width="204" /></a></div>
</div>
<div class="animbox-info col-mb-12">
<b>Tiêu đề và mô tả về câu truyện </div>
</div>
<div class="animbox-synopsis">
<br /></div>
<div class="animbox-download">
<ul class="animbox-dl cl">
</ul>
</div>
</div>
<!-- ended --></div>

Code tạo chương đơn giản

<ul class="w3-ul" style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 15px; list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left;">
<li class="" style="border-bottom: 1px dashed rgb(229, 230, 233); box-sizing: border-box; padding: 6px 2px 6px 16px;">
<h4 style="box-sizing: border-box; display: inline; font-weight: 200; margin: 0px;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
Chương 1</span></span></h4>
<span class="w3-right w3-hide-small" style="box-sizing: border-box; color: #999999; cursor: pointer; float: right; font-family: " segoe ui " , "arial " , sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; margin-left: 10px;"><div>
<div>
<input onclick="if 
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
!= '') { 
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
= '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn';
} else { 
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
= 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 75px;" type="button" value="Xem" />
</div>
<div>
<div style="display: none;">
<span face="Palatino Linotype, 'sans-serif'" style="color: black; font-size: 16px;">
Nội dung của chương
</span>
</div>
</div>
</div>
</span>
</li>
</ul>

 

Giao diện

Chuyển đổi Grid hoặc List style

 • Tìm id=’list’ đổi thành id=’grid’ và ngược lại.

Widget – Recent Post Spetific Label

Vào Bố cục >> Chỉnh sửa và thay thế Ore Monogatari thành tên label bạn muốn hiển thị.

Note: Đối với widget Anime Slider và Recent PV mỗi label phải có ít nhất 6 bài viết.

Widget – Status Project

<div class='rilisan'>
<ul>
<li>
<b>Rokka no Yuusha</b>
<i class="progress"><i class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:40%;">40%</i></i>
</li>
<li>
<b>Gunslinger Stratos</b>
<i class="progress"><i class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:80%;">80%</i></i>
</li>
<li>
<b>Himouto! Umaru-chan</b>
<i class="progress"><i class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:60%;">60%</i></i>
</li>
<li>
<b>Bakemonogatari</b>
<i class="progress"><i class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="45" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:45%;">45%</i></i>
</li>
</ul>
<div class="alert alert-success" role="alert">
The original novels revolve around two high school students named
</div>
</div>

Page – Contact

<form name="contact-form">
  <div class="form-group">
    <label><i class="glyphicon glyphicon-user"></i> Name <i class="glyphicon glyphicon-asterisk"></i></label>
    <input class="form-control" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" size="30" type="text" value="" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <label><i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i> Email <i class="glyphicon glyphicon-asterisk"></i></label>
    <input class="form-control" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" size="30" type="text" value="" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <label><i class="glyphicon glyphicon-pencil"></i> Messages <i class="glyphicon glyphicon-asterisk"></i></label>
    <textarea class="form-control" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" rows="8"></textarea>
  </div>
  <input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />
  <div style="text-align: center; width: 100%;">
    <div id="ContactForm1_contact-form-error-message"></div>
    <div id="ContactForm1_contact-form-success-message"></div>
  </div>
</form>
<style type="text/css">#comments,#blog-pager,.breadcrumbs,.post-footer{display:none}.form-group .glyphicon-asterisk{color:#D22323;font-size:7px;position:relative;top:-5px;padding:0 0 0 2px}.form-group label{text-transform:uppercase;font-size:14px;letter-spacing:.3px}.form-group i{font-size:12px;padding-right:5px}.btn-default,.btn-primary{width:100%} </style>

Page – Staff

<div class='staff_item row'>
  <div class='staff_thmb col-xs-6 col-sm-5 col-md-4'><img src="https://2.bp.blogspot.com/-nmHu-kVtj-A/VVPwArQtHuI/AAAAAAAALlU/TgRUQdFYtwQ/w230-h160-c/ore%2Bmonogatari%2B-%2B06.jpg" alt="Staff" class="img-rounded"></div>
  <div class='staff_pos col-xs-6 col-sm-7 col-md-8'>
    <h4>Frozen</h4>
    <ul>
      <li>First Text</li>
      <li>Second Text</li>
      <li>Third Text</li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class='staff_item row'>
  <div class='staff_thmb col-xs-6 col-sm-5 col-md-4'><img src="https://2.bp.blogspot.com/-nmHu-kVtj-A/VVPwArQtHuI/AAAAAAAALlU/TgRUQdFYtwQ/w230-h160-c/ore%2Bmonogatari%2B-%2B06.jpg" alt="Staff" class="img-rounded"></div>
  <div class='staff_pos col-xs-6 col-sm-7 col-md-8'>
    <h4>Frozen</h4>
    <ul>
      <li>First Text</li>
      <li>Second Text</li>
      <li>Third Text</li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class='staff_item row'>
  <div class='staff_thmb col-xs-6 col-sm-5 col-md-4'><img src="https://2.bp.blogspot.com/-nmHu-kVtj-A/VVPwArQtHuI/AAAAAAAALlU/TgRUQdFYtwQ/w230-h160-c/ore%2Bmonogatari%2B-%2B06.jpg" alt="Staff" class="img-rounded"></div>
  <div class='staff_pos col-xs-6 col-sm-7 col-md-8'>
    <h4>Frozen</h4>
    <ul>
      <li>First Text</li>
      <li>Second Text</li>
      <li>Third Text</li>
    </ul>
  </div>
</div>

Post – Download Box

 
<div class='dl-box'>
  <h3 class='dl-title'>Download Arslan Senki – Episode 08 [Subtitle Indonesia]</h3>
  <div class='dl-item'><span class='dl-quality'>720</span>
    <div class='dl-anime'><a href='#'>Solidfiles</a> <a href='#'>Tustfiles</a> <a href='#'>Sharebeast</a> <a href='#'>Mirror</a></div>
  </div>
  <div class='dl-item'><span class='dl-quality'>480</span>
    <div class='dl-anime'><a href='#'>Solidfiles</a> <a href='#'>Tustfiles</a> <a href='#'>Sharebeast</a> <a href='#'>Mirror</a></div>
  </div>
</div>