Preset Lightroom PC

Preset Lightroom là gì? Preset Lightroom dành cho máy tính (có đuôi .xmp chỉ dành cho phiên bản Lightroom 2020 trở lên. Còn file có đuôi .lrtemplate dành cho tất cả phiên bản Lightroom CC, còn bản Classic thì từ 2019 trở về trước) có thể hiểu là một tính năng, qua đó sẽ ghi lại tất cả những thông số bạn đã tùy chỉnh trên bức hình. Sau đó bạn có thể áp dụng thông số này cho rất nhiều bức hình tương tự hoặc xuất ra một file để chia sẻ những thông số này cho người khác.

HOSTING KHUYÊN DÙNG

Hosting giá rẻ nên dùng