Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023

Preset Camera Raw

Camera RAW là gì? Camera RAW là một công cụ tích hợp trong Photoshop sinh ra để xử lý ảnh “thô” của máy ảnh mà chúng ta hay gọi  “raw” (với nhiều định dạng khác nhau của từng hãng máy)