Thứ Năm, Tháng Chín 9, 2021

Preset Camera Raw

Camera RAW là gì? Camera RAW là một công cụ tích hợp trong Photoshop sinh ra để xử lý ảnh “thô” của máy ảnh mà chúng ta hay gọi  “raw” (với nhiều định dạng khác nhau của từng hãng máy)

No Content Available