Privacy Policy

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://antrandigital.com.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và lý do thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Hình ảnh

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Mẫu liên hệ

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong các cookie. Những cookie này cho bạn tiện lợi để bạn không cần phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, các cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách hoàn toàn giống như khi khách truy cập đã truy cập vào trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bổ sung từ bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu liên quan của nó sẽ được lưu trữ một cách không thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và phê duyệt tự động bất kỳ bình luận theo sau nào mà không cần giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ trường hợp họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc an ninh.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của bạn không được chia sẻ hoặc tiết lộ trong văn bản được cung cấp.

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép hoặc sử dụng trái với ý đồ.

Quy trình xử lý vi phạm dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi đã thiết lập các quy trình xử lý vi phạm dữ liệu để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đối phó nhanh chóng và hiệu quả nếu có vi phạm về dữ liệu cá nhân xảy ra.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ

Chúng tôi không nhận dữ liệu từ bên thứ ba mà không được bạn cho phép.

Quy định tiết lộ theo yêu cầu của ngành

Chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu tiết lộ của ngành mà chúng tôi hoạt động