Thứ Hai, Tháng Mười Một 30, 2020

Preset Lightroom

Preset Lightroom là gì? Preset Lightroom có thể hiểu  một tính năng, qua đó sẽ ghi lại tất cả những thông số bạn đã tùy chỉnh trên bức hình. Sau đó bạn có thể áp dụng thông số này cho rất nhiều bức hình tương tự hoặc xuất ra một file để chia sẻ những thông số này cho người khác.

No Content Available