Thứ Năm, Tháng Chín 9, 2021

Preset Lightroom PC

Preset Lightroom là gì? Preset Lightroom có thể hiểu  một tính năng, qua đó sẽ ghi lại tất cả những thông số bạn đã tùy chỉnh trên bức hình. Sau đó bạn có thể áp dụng thông số này cho rất nhiều bức hình tương tự hoặc xuất ra một file để chia sẻ những thông số này cho người khác.