Thứ Bảy, Tháng Mười 16, 2021

Preset Lightroom Mobile

Preset Lightroom Mobile là gì? Preset Lightroom Mobile cũng giống như là preset của lightroom nhưng khác biệt là khi áp dụng preset mobile là file có đuôi DNG.